1.4.17

Communal spaghetti garden for Aberystwyth?

In recent years, Aberystwyth Town Council has been avidly planting trees around the town. But now Councillor Jeff Smith introduces a new exciting idea.

It's important that local people see the benefits of trees in all possible ways, and this can include produce. So Cllr Smith is keen to plant spaghetti trees between the posts all the way round the North Road Labyrinth.

Sessions will be organised for the local community to come and harvest the spaghetti; the spaghetti will then go into a large cauldron. Two additional cauldrons will boil vegetarian bolognese sauce and beef bolognese sauce, ready for a massive garden party.

For more details on how to harvest spaghetti, please see: https://www.youtube.com/watch?v=tVo_wkxH9dU

Gardd spaghetti cymunedol i Aberystwyth?

Mae Cyngor Tref Aberystwyth wedi bod yn gosod llawer o goed o gwmpas y dref yn y blynyddoedd diweddar: ond mae'r Cynghorydd Jeff Smith yn cyflwyno syniad cyffrous newydd.

Mae'n bwysig fod pobl yn gweld buddion y coed mewn pob ffordd posibl, ac mae hyn yn gallu cynnwys cynnyrch. Felly mae'r Cynghorydd Smith yn awyddus i blannu coed spaghetti rhwng y postiau ar hyd Labyrinth Ffordd y Gogledd

Bydd sesiynau'n cael eu trefnu i'r cymuned leol dod i dynnu spaghetti o'r coed, ac wedyn bydd y spaghetti yn mynd mewn i grochan mawr. Bydd 2 crochan arall yn berwi saws bolognese llysieol a saws bolognese gyda chig, yn barod at arddwest cymunedol enfawr.

Am fwy o fanylion am dyfu spaghetti, gweler: https://www.youtube.com/watch?v=tVo_wkxH9dU